V4 Legal spolupracuje s mnohými zahraničnými partnermi a advokátskymi kanceláriami. Významná je spolupráca s prestížnou čínskou advokátskou kanceláriou JOIUS LAW FIRM. Prostredníctvom siete medzinárodných kontaktov dokážeme zabezpečiť pre klienta služby napríklad v Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, ale aj Rumunsku, Bulharsku či na Pobaltí, na Ukrajine a v Rusku.

Na akademickej pôde spolupracujeme na pravidelnej báze s Jagelovskou univerzitou v Krakove, Poľsko. Naši právnici participujú na prednáškach „Školy slovenského práva“ ako lektori spolu s významnými slovenskými akademikmi zo slovenských univerzít. Ako hosťujúci prednášajúci realizujeme prednášky aj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovensko.

Ako hosťujúci prednášajúci sa zúčastňujeme aj stretnutí národných a regionálnych advokátskych komôr, rôznych typov konferencií a realizujeme aj viaceré prednáškové cykly na tému podnikania v okolitých krajinách.

Vo V4 Legal podporujeme a rozvíjame vlastnú publikačnú činnosť našich právnikov, najmä vo forme odborných príspevkov na aktuálne legislatívne témy. Úzko spolupracujeme s odborným portálom Epravo (SR, ČR) a odborným periodikom Radca prawny (PL) vydávaným Národnou komorou právnych poradcov (KIRP). Naše články uverejňujeme aj na špecializovaných medzinárodných právnych portáloch.

Viac informácií o podujatiach, ktorých sa zúčastňujeme, a o vydaných článkoch nájdete v našich Novinkách.

joius law firm partner logo skola slovenskeho prava