V4 Legal je moderná advokátska kancelária pôsobiaca na území Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Od svojho založenia v roku 2008 sa V4 Legal profiluje ako špecialista na cezhraničnú spoluprácu v rámci regiónu Vyšehradskej štvorky.

Našou prednosťou je podrobná znalosť miestnych špecifík jednotlivých právnych systémov v okolitých krajinách. Naši klienti preto majú možnosť získať vysokokvalifikované služby nielen v jednej krajine, ale prostredníctvom našich znalostí a skúseností aj legislatívne výhody v ďalších krajinách. V spolupráci s daňovými poradcami, audítormi a účtovníkmi patriacimi do našej poradenskej skupiny V4 Group ponúkame komplexné riešenia pod jednou strechou.

Pre právnikov V4 Legal je kľúčovou zásadou práca v tíme a cezhraničná spolupráca našich kancelárií. Aj preto sme schopní pripravovať cezhraničné projekty ako jeden poradca na viacerých miestach súčasne. Naši právnici sa orientujú predovšetkým na obchodno-právne poradenstvo, avšak zameriavame sa aj na špecifické právne oblasti, ako sú daňové právo, právo duševného vlastníctva, energetické, dopravné či trestné právo. Participujeme tiež na projektoch verejného obstarávania a pri realizácií developerských projektov vystupujeme ako generálni právni poradcovia. Viaceré z našich špecializácií sú vysoko hodnotené aj medzi odbornou verejnosťou, aj preto pravidelne získavame ocenenia v ankete „Právnická firma roka“.

Pri práci uprednostňujeme tvorivý prístup zameraný na dosiahnutie konkrétneho výsledku, ponúkame inovatívne riešenia a moderné postupy pri komunikácií s klientom. Ponúkame alternatívu k medzinárodným poradenským korporáciám, preto našou garanciou je obsluha klienta v jeho rodnom jazyku, bez potreby tlmočníka a zdĺhavej elektronickej komunikácie. Pre klientov tým zabezpečujeme nielen komfortný, ale najmä efektívny prístup k našim službám.

V4 Legal je členom viacerých regionálnych komôr a spolkov propagujúcich regionálnu spoluprácu. Podporujeme projekty zamerané na vzdelávanie študentov na univerzitách ako aj projekty zaoberajúce sa otázkami aplikačnej praxe v rámci stredoeurópskeho regiónu organizované pre odbornú verejnosť.

legal pravnicka firma roka 2017

legal pravnicka firma roka 2018