Spoločnosť V4 Legal, s.r.o. je nadnárodná skupina advokátskych kancelárii poskytujúcich komplexné právne služby a poradenstvo prostredníctvom svojich piatich pobočiek v Slovenskej republike, Českej republike a v Poľsku.

Právne služby poskytujeme prevažne v oblasti komerčného práva. Využívame pri tom odbornosť a skúsenosti svojich právnikov, vychádzajúce najmä z tímovej práce na zložitých projektoch, ich podnikovej praxe a systematického prehlbovania vzdelania. Zaoberáme sa aj lektorskou činnosťou v rôznych právnych oblastiach. Vďaka pôsobeniu advokátskych kancelárii V4 Legal v troch krajinách sme schopní zastupovať klientov nielen na národnej úrovni, ale riešiť aj ich požiadavky vyžadujúce si podrobnú znalosť miestneho právneho systému v okolitých krajinách stredoeurópskeho regiónu.

Vo V4 Legal, s.r.o. preto veríme, že „výber správneho právnika je tým rozdielom“.