Otázky verejného obstarávania sú prísne regulovanou oblasťou, kde účasť jednotlivých subjektov vo verejnom obstarávaní je viazaná na splnenie špecifických podmienok verejného obstarávateľa vyplývajúcich zo zákona a daných druhom verejného obstarávania. Posky­tujeme najmä právne poradenstvo spojené s účasťou klientov ako súťažiteľov vo verejnom obstarávaní a následne pri realizácií verejných zákaziek. Pripravujeme tiež súťažné podklady pre verejných obstarávateľov pri príprave verejných obstarávaní.