V oblasti trestného práva poskytujeme klientom poradenstvo v prípade podozrenia zo spáchania trestných činov a pri ochrane ich práv ako poškodených trestnými činmi, najmä v prípade majetkových trestných činov a dopravných nehôd. Našou špecializáciou je zastupovanie klientov v daňových trestných konaniach.