V súvislosti s podnikateľskou činnosťou našich klientov zabezpečujeme ochranu ich záujmov a obranu pred nekalosúťažným konaním. Súčasťou našich služieb je aj poradenstvo v oblasti regulácie hospodárskej súťa­že pri vstupe na trh a taktiež v konaniach pred národnými protimonopolnými úradmi v prípade oznámenia koncentrácie či v konaniach o preskúmanie zneužitia dominantného postavenia na trhu.