Popri korporátnej časti obchodného práva sa naše právne služby zameriavajú aj na riešenie otázok týkajúcich sa záväzkov podnikateľov. V tejto súvislosti ponúka­me vypracovanie rôznych typov zmlúv, či už štandardizovaných alebo atypických (inominátnych) foriem, poradenstvo pri príprave dokumentov používaných v rámci obchodného styku, ako aj poradenstvo pri riešení sporných otázok spojených so vznikom pohľadávok a záväzkov z obchodného styku (vymáhanie pohľadávok, ob­rana voči vzniku záväzkov).