Špecializujeme sa na zakladanie a správu obchodných spoločností, právne vzťahy družstiev a individuálnych podnikateľov v jednotlivých štátoch Vyšehradskej štvorky. Našim cieľom je priniesť klientovi komplexné informácie zo všetkých krajín tak, aby mohol rozvíjať svoje obchodné aktivity v optimálnom podnikateľskom prostredí a zároveň zabezpečiť jeho právne záležitosti s ohľadom na daňové a administratívne zaťaženie v príslušnej krajine.