• Zastupovanie v konkurznom konaní.
  • Zastupovanie v reštrukturalizačnom konaní.
  • Poradenstvo pri vyhotovovaní reštrukturalizačných posudkov.