Naše služby sa v prípade úpadku spoločností zameriavajú na vypracovanie návrhov na vstup do konkurzného konania či posúdenie vypracovaných reštrukturalizačných posudkov. Na strane veriteľov zabezpečujeme uplatňovanie ich pohľadávok voči úpadcom v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní. Máme bohaté skúsenosti s incidenčnými konaniami v dôsledku popretia prihlásenej pohľadávky konkurzným správcom.