• Získanie občianstva.
  • Zabezpečenie víz.
  • Získanie povolenia na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt.
  • Získanie pracovného povolenia.
  • Zabezpečenie povolenia na podnikanie.