• Fúzie a rozdelenie spoločností.
  • Akvizície a divestície.
  • Právne audity (due diligence).
  • Ponuky prevzatia.
  • Konanie v súvislosti so spájaním podnikov.