Zlúčenie či splynutie s inou spoločnosťou alebo rozdelenie spo­ločností na viaceré entity prináša mnohé práve a daňové otázky. V tejto súvislosti ponúkame komplexné právne pora­denstvo pri príprave vnútroštátnych ako aj cezhraničných fúzií a akvizícií, právne audity (due diligence), ponuky prevzatia, štúdie a analýzy právnych a daňových povinností vyplývajúcich z národnej právnej regulácie, ako aj vypracova­nie komplexnej dokumentácie potrebnej na vykonanie príslušných zmien. Špecializujeme sa na cezhraničné zlúčenia medzi entitami pôsobiacimi v regióne Vyšehradskej štvorky.