Farmaceutickým spoločnostiam poskytujeme právne poradenstvo v oblasti registrá­cie liečiv a zdravotníckych pomôcok, regulácie ich predaja na trhu, taktiež otázky reklamy liekov a podmienok ich klinických skúšok.

Ochrana práv pacienta a uplatňovanie nárokov poškodených v prípade pochybení pri realizácií zdravotníckych výkonov sú najčastejšie právne otázky, ktoré riešime v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V prípade lekárov a zdravotníckych pracovníkov poskytujeme právne poradenstvo zamerané na zhodnotenie ich zodpovednosti za zdravotnícke výkony a tiež ich právne zastupovanie v civilnom či trestnom konaní pred súdmi.