• Vypracovanie zmlúv na nákup a predaj elektriny a tepla.
  • Poradenstvo v oblasti obchodovania s povolenkami.
  • Poradenstvo pri výstavbe energetických zdrojov.
  • Posudky k EFET zmluvám.
  • Predaj energií koncovým zákazníkom.