V rámci dopravného práva sa zameriavame na právne poradenstvo v súvislosti s medziná­rodnou cestnou nákladnou dopravou v zmysle Dohovoru CMR. Pre dopravné spoločnosti sme schopní zabezpečiť kompletnú prevádzkovú dokumentáciu, či už sú to prepravné zmluvy, zasielateľské zmluvy, všeobecné zmluvné podmienky prepravy tovaru ako aj ďalšie dokumenty súvisiace s realizáciou dopravy alebo špedíciou. Špecializujeme sa tiež na uplatňovanie nárokov na náhrady škody v dôsledku dopravných nehôd a riešenie poistných udalostí dopravcov vrátane vymáhania nárokov z poistných zmlúv súdnou cestou.