Jednou z našich špecializácií je právne posúdenie povinností daňových subjektov vyplývajúcich z vnútroštátnej legislatívy. Rovnako vieme identifikovať aj vzťahy vzájomne spriaznených osôb z pohľadu pravidiel transferového oceňovania (transferpricing). Klientov tiež zastupujeme v daňových a súdnych konaniach vedených so správcami dane. Spolu s tímom našich daňových poradcov zo spoločnosti V4 Tax zabezpečujeme právne poradenstvo a vyhotovujeme zmluvnú dokumentáciu v projektoch medzinárodného plánovania.

V oblasti colných predpisov poskytujeme klientom poradenstvo pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty a ciel pri obchodovaní so štátmi v rámci Európskej únie ako aj tretími krajinami. Našou špecializáciou je najmä právne poradenstvo v tzv. trojstranných obchodných vzťahoch.