• Daň z príjmov právnických osôb.
  • Daň z príjmov fyzických osôb.
  • Daň z pridanej hodnoty.
  • Zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi.
  • Poradenstvo v oblasti investičnej pomoci.
  • Medzinárodné daňové plánovanie.