Pri poskytovaní právnych služieb využívame odbornosť a skúsenosti našich právnikov, vychádzajúce predovšetkým z tímovej práce na zložitých prípadoch a projektoch, podnikovej praxe a systematického prehlbovania vzdelania.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, českom, poľskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Vďaka jednotnej štruktúre a úzkej spolupráci našich odborníkov je skupina V4 Legal v jednotlivých právnych oblastiach schopná zastupovať klientov nielen na území jedného štátu, ale tiež pri obstarávaní vzájomnej kombinácie slovenských, českých a poľských právnych záležitostí.

Advokátska kancelária V4 Legal, s.r.o. v Slovenskej republike sa špecializuje najmä na korporátne právo, fúzie a akvizície, konkurzy a reštrukturalizácie, obchodné právo, daňové a finančné právo, právo nehnuteľností, dopravné právo a právne zastupovanie v súdnych konaniach a arbitrážach.

Spoločnosť V4 Legal, s.r.o., advokátní kancelář v Českej republike poskytuje právne služby najmä v oblasti obchodných korporácii, záväzkového práva, práva nehnuteľností, verejných zákaziek, energetiky, súdnych sporov, finančného práva, riešenia úpadku a konkurzných konaniach.

Spoločnosť Kancelaria Radców Prawnych V4 Legal P.Szmolke, spółka komandytowa, pôsobiaca v Poľsku sa zameriava prevažne na obchodné a transakčné právo, právo obchodných spoločností, správne právo, právo nehnuteľností a zastupovanie klientov v súdnom konaní.