roksana mytkos v

daňový manažér

+ 48 12 376 47 45

roksana.mytkos@v4tax.pl

Roksana Mytkoś je absolventkou Právnickej Fakulty Jagelovskej Univerzity v Krakove (titul magistra administratívy v 2011 a titul magistra práv v 2012). V 2014 ukončila postgraduálne štúdium v odbore Daňové poradenstvo na Ekonomickej Univerzite v Krakove.
Roksana získala pracovné skúsenosti na Úrade finančnej správy v Krakove na Odbore dane z pridanej hodnoty.
Jazykové schopnosti:
 poľský jazyk, anglický jazyk

Roksana je zapísaná v zozname daňových poradcov Národnej rady daňových poradcov v Poľsku.