chlebus v

advokátsky koncipient

+ 420 597 822 461

tomas.chlebus@v4legal.cz

Tomáš Chlebus je absolventom Západočeskej univerzity v Plzni (titul magister získal v roku 2018).
V priebehu vysokoškolského štúdia absolvoval ročný štipendijný pobyt v rámci programu Erasmus+ na Universidad de Santiago de Compostela v Španielskom kráľovstve.

Tomáš získal svoje predchádzajúce skúsenosti na pozícii:

  • paralegal v notárskej kancelárii JUDr. Josefa Kawuloka (2016 – 2018)
  • senior paralegal v spoločnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář (2013 – 2015)

Od roku 2018 je advokátskym koncipientom v spoločnosti V4 Legal s.r.o.
Tomáš poskytuje klientom právne služby najmä v oblasti verejného obstarávania, obchodného, civilného a zmluvného práva. Tomáš sa špecializuje aj na oblasť pracovného práva a práva ochrany osobných údajov vrátane GDPR.

Jazykové znalosti: český jazyk, slovenský jazyk, anglický jazyk, španielsky jazyk

Tomáš je členom Českej advokátskej komory.