sonia glogowska v

advokátsky koncipient

+48 730 229 119

sonia.glogowska@v4legal.pl

Sonia Głogowska ukončila v roku 2015 s veľmi dobrým výsledkom štúdium práva na Fakulte Práva a Správy Jagelovskej Univerzity v Krakove.

Od roku 2016 začala s advokátskou prípravou v Okresnej komore advokátov v Krakove.

Počas prvého roku advokátskej koncipientúry absolvovala prax v advokátskej kancelárii v Radomi, so špecializáciou na trestné právo hmotné a procesné.

Počas akademického roku 2016/2017 zahájila doktorandské štúdium na Fakulte Práva a správy Jagelovskej Univerzity v Krakove, pod vedením prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego. V tom istom roku taktiež absolvovala Školu slovenského práva na Jagelovskej Univerzite v Krakove.

V rámci svojej praxe sa špecializuje v trestnom práve hmotnom a procesnom.

Jazykové schopnosti: poľský, slovenský a anglický jazyk

Sonia je členom Okresnej komory advokátov v Krakove.