natalia strojek v

advokátsky koncipient

+ 48 12 376 47 45

natalia.strojek@v4legal.pl

Natalia Strojek je absolventkou Jagelovskej univerzity v Krakove. Titul magistra získala v roku 2015.
Svoje pracovné skúsenosti nadobudla v rámci študentských stáží v advokátskych kanceláriách a pracujúc ako právny asistent v advokátskej kancelárii.
V roku 2016 začala s advokátskou prípravou v Okresnej komore advokátov v Krakove.
Absolvovala postgraduálne štúdium v oblasti práva hospodárskej konkurencie na Inštitúte právnických štúdií Poľskej akadémie vied vo Varšave.
Natália sa venuje zmluvnému právu, obchodnému právu a antimonopolovému právu.

Jazykové znalosti: poľský jazyk a anglický jazyk

Natália je členom Okresnej komory advokátov v Krakove.