monika dmochowska v

advokát

+ 48 12 376 47 45

monika.dmochowska@v4legal.pl

Monika Dmochowska je absolventkou Fakulty práva, správy a medzinárodných vzťahov Krakovskej akadémie Andrzeja Frycza Modrzewského v Krakove (titul magister získala v roku 2013).

V rokoch 2014 – 2016 absolvovala advokátsku prípravu na Okresnej komore advokátov v Krakove.

Svoje pracovné skúsenosti nadobudla poskytovaním právnych služieb pre podnikateľské subjekty, najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, práva priemyselného vlastníctva, práva autorského a práva spotrebiteľov.

Od roku 2018 pôsobí v spoločnosti V4 Legal na pozícii advokátky.

Monika sa špecializuje na obchodné a hospodárske právo, občianske právo, ako aj pracovné právo, zaoberá sa taktiež problematikou ochrany osobných údajov.

Jazykové znalosti: poľský jazyk a anglický jazyk

Monika je členom Okresnej komory advokátov v Krakove.