martina sedlackova v

advokátsky koncipient

+ 420 597 822 461

martina.sedlackova@v4legal.cz

Martina Sedláčková je absolventkou Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v odbore Právo a právna veda (titul magister získala v roku 2018) a absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci odboru Právo vo verejnej správe (bakalársky titul získala v roku 2015).

Martina získala svoje predchádzajúce skúsenosti na pozícii:

  • právny asistent v spoločnosti FORLEX s.r.o.
  • administratívny asistent v spoločnosti PEGATRON Czech s.r.o.

Od roku 2018 je advokátskou koncipientkou v spoločnosti V4 Legal s.r.o.
Martina poskytuje klientom právne služby najmä v oblasti obchodného práva, práva civilného, zmluvného práva, medzinárodného práva súkromného, ako aj v oblasti softwarového práva.

Jazykové znalosti: český jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk

Martina je členom Českej advokátskej komory.