karolina rogoz v

advokát

+48 12 376 47 45

karolina.rogoz@v4legal.pl

Karolina je absolventkou Krakovskej Akadémie Andrzeja Frycza Modrzejevkeho v Krakove (titul magistra získala v roku 2013).

V rámci programu LLP Erasmus absolvovala aj semestrálne kurzy s oblasti common law na Anglo-Americkej Univerzite v Prahe. V roku 2017 absolvovala postgraduálne štúdium na Szkole Głównej Handlowej vo Varšave, odbor Akadémia spoločností.
V roku 2018 ukončila právnu prípravu na Okresnej komore advokátov v Krakove.

Počas svojich štúdií získala odborné skúsenosti vďaka mnohým stážam v krakovských advokátskych kanceláriách a mimovládnych organizáciách. Viac ako rok spolupracovala ako právny asistent s kanceláriou právneho poradcu, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb podnikateľským subjektom.

Od roku 2015 pôsobí v spoločnosti V4 Legal, od roku 2018 na pozícií advokátky.

V rámci svojej právnej praxe sa venuje prevažne obchodnému a hospodárskemu právu, občianskemu právu a pracovnému právu.

Jazykové znalosti: poľský jazyk a anglický jazyk

Karolina je členom Okresnej komory advokátov v Krakove.