ondrejkova v

tajomníčka

+421 41 321 12 90

gabriela.sujanova@v4legal.eu

Gabriela Šujanová je absolventkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul magister získala v roku 2015).

Prácu tajomníčky vo firme V4 Legal, s.r.o. začala vykonávať v roku 2015.

Vybavuje administratívne a hospodársko-technické záležitosti.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk