anastazja tworzydlo v

advokátsky koncipient

+ 48 12 376 47 45

anastazja.tworzydlo@v4legal.pl

Anastazja Tworzydło je absolventkou Právnickej Fakulty Jagelovskej Univerzity v Krakove (titul magistra získala v 2016).
Odborné skúsenosti získala počas praxe v spoločnosti FoodCare Sp. z o.o. a v advokátskych kanceláriách.
V roku 2018 začala s advokátskou prípravou v Okresnej komore advokátov v Krakove.
Anastazja sa špecializuje na materiálne a procesné trestné právo.Jazykové schopnosti:
poľský jazyk, anglický jazyk

Anastazja je členom Okresnej komory advokátov v Krakove.