matus kmet v

právnik

+ 48 12 376 47 45

matus.kmet@v4legal.pl

Matúš Kmeť je študentom 5. ročníka na Právnickej Fakulte Jagelovskej Univerzity.

Je absolventom Poľského Gymnázia Juliusza Słowackiego v Českom Tešíne.

Počas štúdia aktívne pôsobil v Spoločnosti Knižnice Poslucháčov Práva (TBSP) UJ, ako podpredseda Vedeckého Kruhu Práv Stredovýchodnej Európy, v rámci ktorého pre študentov viedol výuku slovenského jazyka.
V roku 2017 ukončil Školu slovenského práva na Jagelovskej Univerzite.
Jazykové schopnosti:
 poľský, český, slovenský a anglický jazyk