katarina zuchova v

ekonomický referent

+ 421 41 321 12 90

katarina.zuchova@v4legal.sk

Katarína Žuchová je absolventkou Gymnázia v Považskej Bystrici (ukončené maturitou v roku 2007).
Prácu asistentky vo firme V4 Legal, s.r.o. začala vykonávať v roku 2015, momentálne pôsobí na pozícii ekonomický referent.
Organizačne zabezpečuje chod kancelárie, fakturáciu, komunikáciu s klientmi a komunikáciu s inštitúciami.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk