karolina lesniak v

advokátsky koncipient

+ 48 12 376 47 45

karolina.lesniak@v4legal.pl

Karolina Leśniak je absolventkou Právnickej Fakulty Jagelovskej Univerzity v Krakove (titul magistra získala v 2017).
Počas štúdia získala pracovné skúsenosti v rámci stáží a praxí v advokátskych kanceláriách, pôsobila tiež v Študentskej rade UJ, okrem i. ako člen Pedagogickej komisie a Disciplinárnej Komisie
pre Študentov.
V roku 2018 začala s advokátskou prípravou v Okresnej komore advokátov v Krakove a taktiež ukončila Školu slovenského práva na Jagelovskej univerzite v Krakove.
Karolina sa špecializuje na procesné trestné právo a pracovné právo.

Jazykové schopnosti: poľský jazyk, anglický jazyk

Karolina je členom Okresnej komory advokátov v Krakove