miroslav miert v

advokátsky koncipient

+ 421 41 321 12 90

miroslav.miert@v4legal.sk

Miroslav Miert je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul magister získal v roku 2012), kde v roku 2015 zložil aj rigoróznu skúšku a získal titul doktor práv.


Miroslav získal svoje pracovné skúsenosti na pozícii: 

  • právny asistent v advokátskej kancelárii JUDr. Tomáš Zboja v Martine v roku 2013,
  • advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Ing. Luboš Mahdoň v Žiline, kde pôsobil od roku 2013,
  • advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii V4 Legal, s.r.o. od roku 2016.

V rámci svojej právnej praxe sa venuje najmä sporovej agende v občianskom a obchodnom práve, zastupovaniu obvinených a poškodených v trestnom konaní a žalobám o náhradu škody.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, český jazyk, poľský jazyk a anglický jazyk

Miroslav je členom Slovenskej advokátskej komory.