maria ignacikova v

advokátsky koncipient

+ 421 41 321 12 90

maria.ignacikova@v4legal.sk

Mária Ignáciková je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul magister získala v roku 2014).

Mária svoje prvé pracovné skúsenosti získala ako právna asistentka na Okresnom súde v Považskej Bystrici a od roku 2015 pracuje v advokátskej kancelárií V4 Legal, s.r.o. v Žiline na pozícii advokátskeho koncipienta.

Medzi Máriinu špecializáciu sa radí oblasť práva sociálneho zabezpečenia, pracovného práva, rodinného práva a občianskeho záväzkového práva.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, poľský jazyk

Mária je členom Slovenskej advokátskej komory.