dusan misaros v

advokát

+ 421 2 321 012 30

dusan.misaros@v4legal.sk

Dušan Misároš je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (titul magister získal v roku 2013).
V rokoch 2014 – 2015 Dušan absolvoval štúdium anglo - amerického práva pod záštitou University of Cambridge na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
V roku 2017 Dušan úspešne absolvoval rigoróznu skúšku a získal akademický titul doktor práv.

 

Dušan získal svoje pracovné skúsenosti na pozícii:

  • právny asistent v advokátskej kancelárii A3 advokátska kancelária, s.r.o., v rokoch 2012 - 2013,
  • právny asistent v advokátskej kancelárii Law Office of Neal L. Weinstein v USA, september 2013,
  • advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., v rokoch 2013 – 2016.

Od roku 2017 je členom tímu advokátskej kancelárie V4 Legal, s.r.o.

Dušan poskytuje klientom poradenstvo najmä v oblasti zmluvného práva, obchodného, finančného a korporátneho práva.

Významné pracovné skúsenosti:

  • komplexné právne poradenstvo pre monopolného prevádzkovateľa elektrizačnej prenosovej sústavy v Slovenskej republike,
  • komplexné právne poradenstvo zahraničnej banke pôsobiacej v Slovenskej republike,
  • poradenstvo súvisiace pri procese cezhraničného zlúčenia slovenskej finančnej inštitúcie so zahraničnou bankou (passporting licencie a proces vytvorenia pobočky zahraničnej banky).

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk a český jazyk

Dušan je členom Slovenskej advokátskej komory.