dusan stric

advokátsky koncipient

+421 904 610 315

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dušan je absolventom magisterského štúdia Štokholmskej univerzity vo Švédsku (LL.M., 2013), doktorského štúdia z Karlovej univerzity v Českej republike (JUDr., 2013) a magisterského štúdia z Univerzity Komenského na Slovensku (Mgr., 2010). Zároveň absolvoval niekoľko profesionálnych vzdelávacích kurzov, medzi inými na Londýnskej škole ekonómie a politických vied (2013) a Univerzite v Cambridgi (2015), obe vo Veľkej Británii a Durbanskej Technickej Univerzite v Južnej Afrike (2014). Svoje pracovné skúsenosti získal:

 • na Slovensku v rámci práce v advokácii participoval na niekoľkých najvýznamnejších slovenských projektoch súčasnosti v oblasti práva duševného vlastníctva, pokrývajúce obranu, zdravotníctvo, letecký priemysel či poľnohospodárstvo,
 • vo Švédsku a v Českej republike ako profesionál v oblasti transferu technológií a práva duševného vlastníctva v oblasti časticovej fyziky, vrátane jedného z najväčších súčasných projektov výskumnej infraštruktúry v Európe,
 • v Belgicku, zastupoval Českú republiku v najväčšom združení európskych výskumných centier a univerzít pôsobiacich v oblasti nízko -uhlíkového energetického výskumu so sídlom v Bruseli,
 • ako externý patentový analytik pre spoločnosť zaoberajúcu sa vytváraním profesionálnych informačných databáz, so sídlom v Bruseli.

Popri právu duševného vlastníctva, s akcentom na patentové právo a ochranu obchodného tajomstva, sa Dušan venuje primárne chemickej regulácii, regulácii dovozov a vývozov do a z EÚ, potravinovej regulácii a právnym otázkam reklamy.

Významné pracovné skúsenosti:

 • kompletné audity súladu obalov potravín s národnými a európskymi právnymi predpismi, vrátane posudzovania zdravotných tvrdení a posudzovania súťažno- právnych otázok,
 • implementácia pravidiel pre dovoz z tretích krajín, vrátane analýzy súladu s colným kódexom a zabezpečovanie súladu zhody s národnými a európskymi pravidlami pre virtuálneho výrobcu športových pomôcok zo Slovenska,
 • nastavovanie GDPR podmienok pre reklamné kampane s nadnárodným dopadom,
 • posudzovanie reklám s nadnárodným presahom vysielania a spolupodieľanie sa na vyjednávaní podmienok, vrátane získavania práv duševného vlastníctva,
 • komplexná správa portfólia práv duševného vlastníctva v rámci viacerých projektov klientov pokrývajúceho všetky významné ekonomické regióny sveta,
 • nastavovanie dlhodobých stratégii ochrany práv duševného vlastníctva pre súkromné a verejné projekty, vrátane riešenia daňovoprávnych implikácii oslobodenia príjmov z práv duševného vlastníctva a odpočtov výdavkov na vedu a výskum,
 • založenie dvoch funkčných kancelárii technologického transferu a nastavenie procesov s postupov, vrátane správy a manažmentu práv duševného vlastníctva.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk a nemecký jazyk.

Dušan je členom Slovenskej advokátskej komory.