chudobova v

asistentka

+ 420 597 822 461

info@v4legal.cz

Denisa Chudobová je absolventkou strednej pedagogickej školy a strednej zdravotníckej školy v Krnove, odbor Verejnosprávna činnosť (ukončené maturitou v roku 2013).
Prácu asistentky v spoločnosti V4 Legal s.r.o. začala vykonávať v roku 2018.
Zaisťuje spisovú agendu kancelárie, komunikáciu s klientmi a obstarávanie záležitostí na úradoch a súdoch a vykonáva rôzne administratívne a obslužné činnosti.Jazykové znalosti: 
český jazyk, slovenský jazyk