balog v

advokát

+ 36 1 373 07 55

csilla.balogh@v4legal.hu

Tünde Csilla Balogh je absolventkou právnickej fakulty na univerzite Eötvös Lóránd v Budapešti.

Svoje pracovné skúsenosti nadobudla ako právny asistent v advokátskej kancelárii Dr. Orbán László Tibor.

Csilla poskytuje klientom poradenstvo najmä v oblasti občianskeho práva, trestného práva a práva obchodných spoločností.

Jazykové znalosti: maďarčina, angličtina, rumunčina

Csilla je advokátkou zapísanou v Maďarskej advokátskej komore.