Naši právnici sú zvyknutí pracovať v tíme a využívať tak prednosti a špecializáciu jednotlivých členov. Väčšina právnikov pôsobí dlhodobo nielen v oblasti advokácie, ale ich skúsenosti vychádzajú aj z predchádzajúcej podnikovej praxe a tiež z účasti na projektoch so zahraničným prvkom. Právnici našej advokátskej kancelárie si pravidelne prehlbujú vzdelanie na konferenciách regionálnych advokátskych komôr, členov legislatívnej rady vlády a uznávaných autorov odborných publikácií.

V závislosti od Vašich požiadaviek sú členovia nášho tímu schopní poskytovať právne služby v slovenskom, českom, poľskom, anglickom a nemeckom jazyku.