Naša kancelária pôsobí na medzinárodnej úrovni. Veľkú časť našej agendy tvoria projekty, pri ktorých je nevyhnutná znalosť právnych systémov viacerých štátov a spolupráca so zahraničnými kolegami a kolegyňami, ako aj s kooperujúcimi právnickými firmami z iných krajín. Aj preto v našom tíme radi privítame hlavne právnikov, ktorí majú radi nové výzvy, neboja sa pracovať v medzinárodnom prostredí a sú otvorení voči získavaniu nových skúseností. Veľkým pozitívom je znalosť cudzích jazykov a záujem o obchodné právo.        

Kancelária ponúka všetkým svojim zamestnancom program školení a jazykové kurzy. Našich zamestnancov podporujeme aj v účasti na externých školeniach, ktoré uhrádza kancelária. Najlepších zamestnancov odmeňujeme okrem iného prostredníctvom financovania postgraduálneho štúdia. Mnohí naši zamestnanci sa zúčastňujú na stážach v zahraničných pobočkách našej Kancelárie. V rámci týchto stáží zdokonaľujú svoje jazykové kompetencie a nadobúdajú praktické poznatky z oblasti zahraničného práva.  

Zamestnancami našej kancelárie nie sú len právnici a administratívni pracovníci. Vzhľadom na špecifické podmienky našej činnosti zamestnávame aj prekladateľov poľského, českého a slovenského jazyka. 

V súvislosti s neustálym rozvojom našej Kancelárie s radosťou privítame uchádzačov o právnickú prax, študentov práva a študentov filológie so záujmom o oblasti, v ktorých sa špecializuje naša kancelária. Svoje životopisy a motivačné listy zasielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.