aktuality

V4 Legal (SR) sa stala v máji 2018 pridruženým členom Slovenskej asociácie private equity a rozvojového kapitálu („SLOVCA“). Cieľom SLOVCA je  zvýšenie povedomia o prístupnosti a možnostiach alternatívneho financovania pomocou private equity a rozvojového (venture) kapitálu u podnikateľov, investičných a bankových inštitúcií, hospodárskych, politických a správnych orgánov a ostatnej verejnosti.

Fórum bolo organizované pod záštitou Veľvyslanca Slovenskej Republiky vo Varšave, pána Dušana Krištofíka a Veľvyslanca Poľskej Republiky v Bratislave, pána Krzysztofa Strzałki.