aktuality

Transferové oceňovanie je oblasť medzinárodného zdaňovania, ktorá v uplynulých rokoch nadobúda stále viac na význame.

Právne predpisy EÚ, ktoré umožňujú a podporujú voľný pohyb osôb a služieb, bezprostredne súvisia so systémom sociálneho zabezpečenia a jeho koordináciou.

Dňa 27. januára 2019 sa uskutoční už 9.ročník benefičného kultúrno – náučného podujatia pod názvom „Objatie tónov“ pre mentálne a zdravotne postihnuté deti zo západného Slovenska.

Pokiaľ ste sa v minulosti stretli s tým, že ste si nemohli zakúpiť produkt alebo službu z inej krajiny Európskej únie len preto, že bývate alebo Vám bola platobná karta vydaná v inom členskom štáte, odo dňa 3. decembra 2018 by Vám táto tzv. geoblokácia už nemala znepríjemňovať život.

Agentúra Sario organizuje the Slovak Matchmarking Fair v Bratislave v rámci programu predsedníctva Slovenskej republiky zoskupeniu krajín Vyšehradskej štvorky.

Advokátska kancelária V4 Legal pripravuje v spolupráci so svojou sesterskou spoločnosťou V4 Tax seminár na tému Transferového oceňovania.

V októbri 2018 uskutočnil pán Miroslav Šperka, partner advokátskej kancelárie V4 Legal v spolupráci s agentúrou Agency ATTIS z Varšavy prednášku pre poľskú delegáciu, ktorej členmi boli zástupcovia metalurgického priemyslu.

Partnerka advokátskej kancelárie V4 Legal, pani Eva Nemšáková bola jedným z rečníkov na konferencií od Manažéra k lídrovi.

Advokátska kancelária V4 Legal v Slovenskej republike je dlhoročným členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, regionálnej komory v Žiline.