aktuality

Dňa 9. októbra mal partner spoločnosti V4 Legal, advokát Miroslav Šperka, na pozvanie sliezskej pobočky Národnej komory daňových poradcov, prednášku na tému „Slovenské daňové právo/české daňové právo“. Prezentácia, týkajúca sa českého a slovenského daňového práva, sa stretla s veľkým záujmom zo strany poľských daňových poradcov.

Na portál e-právo nám pribudol nový článok od kolegyňe Mgr. Kristíny Chabroňovej. V článku sa dočítate o bližšom postupe založenia spoločnosti s ručením obmedzeným v prípade elektronického podania.

Za posledných pár rokov sa možnosť nakupovania a platby na internete vo veľkom rozšírila, čo so sebou prinieslo aj vzrastajúci počet podvodov a problémov s nimi spojených. V nadväznosti na to Európska komisia a Rada (EÚ) vypracovala smernicu 2015/2366, tiež známou pod názvom Payment Services Directive 2 (PSD2).

Na portál e-právo nám pribudol nový článok od kolegu Mgr. Mareka Chromjaka. V článku ide o spísanie základných zmien v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania, na základe novely č. 230/2019 Z. z.

Od 13. októbra 2019 má každá poľská obchodná spoločnosť, okrem spoločnosti partnerskej (spółka partnerska), povinnosť podania informácií o svojich skutočných majiteľoch, teda o fyzických osobách, ktoré majú priamu alebo nepriamu kontrolu nad spoločnosťou, do novovzniknutého registra.

Na portál e-právo nám pribudol nový článok od kolegu JUDr. Miroslava Mierta. Článok opisuje inštitút zaistenia nároku poškodeného v trestnom konaní v zmysle § 50 až § 52 Trestného poriadku.

Partner advokátskej kancelárie V4 Legal, advokát Miroslav Šperka bude, na pozvanie slezskej pobočky Národnej komory daňových poradcov, viesť školenie na tému „Slovenské daňové právo/ české daňové právo“.

Na Krolovskom zámku v Sandomierzi sa 21. mája 2019 predstavili archívy z krajín Vyšehradskej štvorky v rámci výstavy „Od Vyšehradu do Vyšehradu“.

Európsky parlament po vyše dvojročnom procese schválil reformu autorských práv, týkajúcu sa vnútorného digitálneho trhu.

Nové pravidlá ovplyvnia služby poskytované platformami ako Youtube, Facebook či Google.

Detský život je plný citlivých tém, v dôsledku čoho je často nevyhnutné, aby ich chránili rodičia, iní zákonní zástupcovia, ale aj právne normy.