Split payment, alebo mechanizmus rozdelenej platby, v Poľsku funguje od júla 2018, avšak v súvislosti so zmenou predpisov, od 1 novembra 2019 bude povinný pre niektoré branže, napr. stavebnú branžu, počas predaja oceli, počítačov, telefónov, časti motocyklov a automobilov a iné služby a tovar uvedené v prílohe č. 15 k zákonu o VAT.

 

Split payment namiesto reverse charge v tuzemských službách

Povinný split payment nahradí reverse charge, ktorý sa aktuálne využíva v tuzemských transakciách. Doteraz, v prípade transakcií s napr. oceľou alebo v stavebných službách na území Poľska, na vystavenej faktúre podnikateľ uvádzal reverse charge, znamenalo to, že predajca od nadobúdateľa dostane iba čiastku netto a nadobúdateľ odvedie VAT na úrad. Avšak od 1 novembra, by mal predajca dostať od nadobúdateľa čiastku netto + VAT, ale zaplatené s využitím mechanizmu split payment.

 

V čom spočíva mechanizmus rozdelenej platby?

V prípade mechanizmu rozdelenej platby, by predajca mal na faktúre uviesť dodatok „mechanizm podzielonej płatności“ (mechanizmus rozdelenej platby).
Platba s využitím takéhoto systému by mala byť urobená z bankového účtu, ktorý je vedený v poľskej mene, teda v zlotých. V súvislosti s týmto, pokiaľ podnikateľ, ktorý vykonáva transakcie zahrnuté v mechanizme rozdelenej platby, nemá takýto účet, si ho musí založiť.
Pre každý bankový účet, banka automaticky založí tzv. VAT účet, na ktorom bude uložená čiastka VAT z faktúry, k úhrade ktorej došlo s využitím mechanizmu rozdelenej platby.
Z VAT účtu nie je možné si samovoľne vyplatiť peniaze, pre takýto účet neexistuje ani platobná karta. Prevody je možné robiť iba v súvislosti s platbami VAT z inej faktúry alebo na daňový úrad, od 1 novembra tiež v súvislosti s inými daňami alebo odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie do ZUS.
Pokiaľ podnikateľ chce aby prostriedky z VAT účtu boli prevedené na bežný účet, musí požiadať prednostu daňového úradu o súhlas na prevod prostriedkov z VAT účtu.

 

Koho sa dotkne split payment


Split payment sa najprv dotkne podnikateľov činných na trhu s tovarom alebo službami uvedenými v prílohe č. 15 k zákonu o VAT. Treba však pamätať, že tento mechanizmus sa časom dotkne všetkých podnikateľov, vzhľadom na to, že ti, ktorí dostanú úhradu v tomto systému, budú tento systém využívať pre platby za svoje záväzky z faktúr, aby pre zaplatenie VAT využili prostriedky alokované na VAT účte.

 

Sankcie za chýbajúci split payment


V prípade, že je split payment povinný, jeho nevyužitie jak predajcom tak nadobúdateľom, môže mať negatívne dôsledky, napr. povinnosť uhradenia dodatočného daňového záväzku do výšky 30% VATu z faktúry (za chýbajúci dodatok „mechanizm podzielonej płatonści“ alebo za nezaplatenie s využitím mechanizmu rozdelenej platby keď je to povinné).
Treba však uviesť, že dobrovoľné využitie mechanizmu rozdelenej platby je splnením jednej z podmienok konania s tzv. náležitou starostlivosťou. Dodatočne, poctivý daňovník, ktorý sa nevedomky účastní daňových podvodov, ale zaplatil s využitím mechanizmu split payment, nie je solidárne zodpovedný za nezaplatenú daň.