Partner spoločnosti V4 Legal, Paulina Szmolke sa zúčastnila diskusného panela „Przedsiębiorczość ponad granicami- Polska, Czechy, Słowacja” („Podnikanie bez obmedzení – Poľsko, Česko, Slovensko“), ktorý sa uskutočnil v rámci Kongresu malých a stredných podnikov v Katoviciach.

Komerčný právnik Paulina Szmolke, partner spoločnosti V4 Legal bola pozvaná na diskusný panel „Przedsiębiorczość ponad granicami- Polska, Czechy, Słowacja” („Podnikanie bez obmedzení – Poľsko, Česko, Slovensko“), ktorý sa uskutočnil v rámci tohtoročného Kongresu malých a stredných podnikov v Katoviciach. Počas Kongresu malých a stredných podnikov Paulina Szmolke zastupovala poľsko-slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru. Pred začatím diskusie Paulina uviedla prezentáciu o činnosti Komory a smeroch vývoja poľsko-slovenskej spolupráce, ktorá bola východiskovým bodom pre ďalšiu debatu. Diskusia počas panelu venovaného poľsko-česko-slovenskej spolupráci a podmienkam pre rozvoj hospodárskych vzťahov medzi podnikateľmi z týchto troch krajín, bola veľmi intenzívna a vecná. Účastníci mali veľmi veľa zaujímavých poznatkov a názorov.