Dňa 19. októbra 2019, komerčný právnik a partner spoločnosti V4 Legal, Paulina Szmolke pripravila, na pozvanie Dekana Okresnej komory komerčných právnikov v Krakove, dr Marcina Sala- Szczypińského, prezentáciu pre účastníkov Prezídia Okresnej komory komerčných právnikov a advokátov Slovenskej advokátskej komory, medzi ktorými boli aj JUDr. Andrea Havelková a Mgr. Ján Kutan.

Na prezentácii sa zúčastnili aj členovia Prezídia Okresnej komory komerčných právnikov v Krakove. Paulina Szmolke oboznámila účastníkov zo základnými otázkami, týkajúcimi sa poľského práva, vrátane práva obchodných spoločností a daňového práva a poukázala na rozdiely medzi poľským a slovenským právnym poriadkom. Okrem toho účastníkov informovala o špecifikách povolania komerčného právnika v Poľsku. Celá prednáška bola v slovenskom jazyku.