Na portál e-právo nám pribudol nový článok od kolegyňe Mgr. Kristíny Chabroňovej. V článku sa dočítate o bližšom postupe založenia spoločnosti s ručením obmedzeným v prípade elektronického podania.

Spoločnosť s r. o. patrí k historicky novším formám spoločností a je jedným z druhov obchodných spoločností, ktorú je možné v podmienkach Slovenskej republiky zriadiť a člení sa medzi najviac využívanú formu obchodných spoločností. Konkrétne sa zaraďuje medzi kapitálové spoločnosti. Kapitálový charakter je typický vytváraním základného imania spoločnosti, ktoré je povinne tvorené z jednotlivých vkladov každého zo spoločníkov. Viac informácií sa dozviete na https://www.epravo.sk/top/clanky/pravna-uprava-a-postup-zalozenia-spolocnosti-s-rucenim-obmedzenym-v-pripade-elektronickeho-podania-4618.html