Na portál e-právo nám pribudol nový článok od kolegu Mgr. Mareka Chromjaka. V článku ide o spísanie základných zmien v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania, na základe novely č. 230/2019 Z. z.

Táto novela nadobudne účinnosť 1.1.2020, pričom uvedené zmeny sa týkajú poskytovania podpory pre obstaranie ubytovacích domov a nájomných bytov právnickými osobami – žiadateľmi. Viac sa dočítate na https://www.epravo.sk/top/clanky/novela-zakona-o-statnom-fonde-rozvoja-byvania-4606.html