Na portál e-právo nám pribudol nový článok od kolegu JUDr. Miroslava Mierta. Článok opisuje inštitút zaistenia nároku poškodeného v trestnom konaní v zmysle § 50 až § 52 Trestného poriadku.

Je v ňom podrobne uvedený majetok obvineného, na ktorom je možné zaistiť nárok poškodeného na náhradu škody, procesný postup a spôsoby, ako je takého zaistenie možné dosiahnuť ako aj orgány, ktoré o ňom rozhodujú. Viac o tejto téme si môžete prečítať na https://www.epravo.sk/top/clanky/zaistenie-naroku-poskodeneho-v-trestnom-konani-4587.html