Európsky parlament po vyše dvojročnom procese schválil reformu autorských práv, týkajúcu sa vnútorného digitálneho trhu.

Nové pravidlá ovplyvnia služby poskytované platformami ako Youtube, Facebook či Google.

Naopak, poskytovatelia služieb, ako sú neziskové online encyklopédie (napr. Wikipedia), neziskové platformy pre vzdelávacie a vedecké archívy, platformy na vývoj a spoločné využívanie softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, elektronické trhoviská a cloudové služby medzi podnikmi a cloudové služby, ktoré používateľom umožňujú nahrať obsah pre svoje vlastné použitie, sú vyňaté z pôsobnosti tejto novej smernice.

Vydavateľom tlačových publikácií priznáva smernica práva spojené s online používaním ich tlačových publikácií poskytovateľmi služieb informačnej spoločnosti. Práve s nimi majú poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti uzatvárať licenčné zmluvy, ak chcú zdieľať autorský obsah vytvorený vydavateľmi.

Nová smernica chráni autorov aj tým, že ustanovuje pravidlo, aby mali nárok na primeranú a proporcionálnu odmenu. Autori navyše v zmysle povinnej transparentnosti majú pravidelne dostávať komplexné informácie o využívaní svojich diel a umeleckých výkonov od strán, ktorým udelili licenciu.

V prípade, ak máte záujem zistiť, aké ďalšie práva alebo povinnosti prináša nová smernica, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.