Pokiaľ ste sa v minulosti stretli s tým, že ste si nemohli zakúpiť produkt alebo službu z inej krajiny Európskej únie len preto, že bývate alebo Vám bola platobná karta vydaná v inom členskom štáte, odo dňa 3. decembra 2018 by Vám táto tzv. geoblokácia už nemala znepríjemňovať život.

V tento deň totiž nadobudlo účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu.

Ako v tlačovej správe uvádza Európska komisia, citujeme: „Európania sa už nebudú musieť obávať blokovania webových stránok ani presmerovania len na základe toho, že oni sami alebo ich kreditná karta pochádzajú z inej krajiny. Kdekoľvek v EÚ sa budú nachádzať, budú mať zaručený online prístup k tovaru a službám.”

V prípade, ak máte záujem zistiť, aké práva alebo povinnosti Vám z nového nariadenia vyplývajú, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.