Fórum bolo organizované pod záštitou Veľvyslanca Slovenskej Republiky vo Varšave, pána Dušana Krištofíka a Veľvyslanca Poľskej Republiky v Bratislave, pána Krzysztofa Strzałki.

Panelových diskusií sa zúčastnili poľskí a slovenskí diplomati a zástupcovia samospráv, priemyselno-obchodných komôr a podnikatelia z oboch krajín. Tematika diskusií počas Fóra sa sústredila na otázky významné pre malých a stredných podnikateľov.