Advokátska kancelária V4 Legal v Slovenskej republike je dlhoročným členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, regionálnej komory v Žiline.

Prostredníctvom našej českej kancelárie sme pridružení k Česko-poľskej obchodnej komore. Poľská kancelária V4 Legal je členom mnohých organizácií pôsobiacich na poľskom pohraničí. Sme radi, že naše služby môžeme prezentovať prostredníctvom spolku Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo- Handlowa, Śląski Klub Biznesu, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach,  Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, Podkarpacki Klub Biznesu a Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP.